Koronavirus, virová onemocnění a imunitní odpověď

Webinář s Dr. Shanti Shanti Kaur

Tento příspěvek obsahuje mé výpisky (v češtině) z hodinového webináře o posilování imunitní odpovědi a o virových onemocněních v souvislosti s aktuální pandemií. Webinář můžete v angličtině zdarma zhlédnout zde: https://immune.sutra.co/. Informace jsou praktické a srozumitelné. Pod odkazem si můžete stáhnout i další studijní materiály k přednášce.

Jde o jednu ze vzdělávacích přednášek v rámci programu Aquarian Development Series pořádaných organizací Kundalini Research Institute. Tyto přednášky jsou obvykle uzavřené či placené, avšak nyní (březen 2020) byly zpřístupněny všem zájemcům zdarma. Pouze je třeba vytvořit si účet na vzdělávací platformě Sutra.co (zdarma) a připojit se k danému kruhu (Circle).

Dr. Shanti Shanti Kaur Khalsa má jedinečné zkušenosti. Od počátků se podílela na rozvoji zdravotní péče pro pacienty s HIV a specializuje se na výuku kundaliní jógy a meditace pro lidi s chronickými či život ohrožujícími nemocemi a jejich rodiny.

V hodinovém webináři se zabývá vzájemným působením imunitní, nervové, endokrinní a trávicí soustavy, které jsou základem zdravé imunitní odpovědi/reakce. Zejména ve vztahu k virovým onemocněním musí tato síť správné fungovat, aby zajišťovala dobrý vagální tonus a člověk se dokázal vyrovnat s tím, co mu život přináší.

A nyní samotné výpisky…

(všechny případné chyby a nedorozumění přičítám sobě)

Imunitní soustava = imunitní odpověď (IO)

Následující doporučení určená k prevenci (x léčení), zdraví lidé – podpora imunity, posilování odolnosti, nikoliv pro nemocné.

4 oblasti, vzájemně propojené:

 • endokrinní
 • nervová
 • trávicí
 • lymfatická

IO potřebuje:

 • dobře okysličenou krev, brání rozmnožování viru
 • oběh lymfy – detoxifikace
 • endokrinní s. v rovnováze
 • silnou nervovou soustavu
 • detoxikace / vylučování

Viry nemohou žít samostatně, potřebují hostitelskou buňku.

Dva typy IO:

 • vrozená, nespecifická
 • získaná

J (jóga) mění chemické složení krve (B, T an NK buňky)

Prána:

 • výrazně působí na brzlík, B, T a NK buňky – čím větší kapacita prány / vitalita, tím lépe fungující brzlík
 • nervovou s. – pránájáma moduluje NS, což vede k optimální funkci, seberegulaci, rychlá IO – jóga pracuje/uvádí pránu do pohybu – KJ se zaměřuje více na pránu než na pozice!, posiluje NS, zlepšuje ES (endokrinní soustavu) fungujících v cyklech
 • endokrinní s.

Nemoc začíná s nefunkční apánou. Uzdravování přichází s pohybem prány.

Západní medicína – nezabývá se tolik trávením/vylučování a jejich souvislostí se zdravím.

Lymfatická soustava (LS):

 • funguje souběžně s oběhovou s. (OS)
 • nemá srdce / pumpu
 • na její efektivnost/sílu působí pohyb a dech
 • bez pohybu se LS „ucpává“
 • lymf. uzliny
  • zde dochází k výměně mezi krví a lymfou, směřují lymf. buňky, udržují aktivitu LS
 • posilují je – rytmické, cílené pohyby a pohyb/oběh prány
  • KJ (kundaliní jóga) = rytmické, cílené pohyby pro optimální funkci LS prostřednictvím specifických úhlů v ásanách a muder – podporuje funkci OS a LS

To nás vše vede k ústřednímu bodu KJ, tj. TONUS BLOUDIVÉHO NERVU (vagální tonus (VT):

 • v józe jako „síla rytmu / rytmická síla“ (rhytmic strength)
 • dostává se do popředí zájmu v mnoha oblastech péče o zdraví
 • jóga – po mnoho století pracuje s vagálním tonem = jakou má tělo odolnost vůči stresu?
 • souvisí s parasympatickou větví autonomní nervové soustavy (funguje nezávisle na vědomém záměru) – „odpočinek a trávení“, v parasympatické reakci lepší intuice
  • sympatická větev ANS – útok/boj, útěk, zamrznutí 
 • vagální tonus ovlivňuje naši schopnost měnit dominanci sympatiku na parasympatikus a naopak
  • potřebujeme obě možnosti, ale problém, když se zasekneme v sympatiku
 • vagální tonus = pružnost nervové soustavy (resilience)
  • = v józe tedy „být klidný a zároveň vitální/plný života“
  • dokážeme se vyrovnávat s výzvami a pak se vrátit do parasympatiku
 • aktivace/deaktivace vagální soustavy souvisí s ES, trávením, seberegulací v reakci na stres

Při nemoci se podívejte, co se ve vašem a s vaším tělem děje a co potřebuje.

Velmi důležitý je odpočinek!

Vagální tonus, posilování pružnosti nervové soustavy:

 • rytmická síla
  • „pulzování“, rytmická aktivita (pulse)
   • spánek/bdění (tma/světlo), pravidelné usínání a vstávání
   • pravidelné jídlo / vylučování
   • cvičení/pohyb
  • přestávka, pauza (pause)
   • pravidelný odpočinek
   • umět se záměrně hluboce uvolnit
    • relaxace v józe! – nutná k integraci změn, které proběhly, nastartovaly se během cvičení
  • hra (play)
   • hravý přístup k životu
    • srdeční čakra
 • práce se středovou linií těla posiluje VT
 • dechové techniky s pískáním, zapojení jazyka (jazyk jako detoxikační orgán)
 • mantry, vědomé používání zvuku (regulace vzduchu, vibrace)
 • zdravá a kvalitní výživa
 • hydroterapie, studená sprcha
 • vzájemnost, spolupráce
 • vděčnost

To vše vede k silnější imunitě.

Související:

 • Posilování imunity podle ájurvédy a jógy - webináře zdarmaPosilování imunity je aktuální téma - nejenom vzhledem k výjimečné aktuální situaci, nýbrž i v každoročních přechodových obdobích, jako jsou přelom zimy a jara a pak podzim. Ano, péče o imunitu je záležitost spíše dlouhodobá, ale proč nezačít zrovna teď?! Každý krok správným směrem je dobrý. Připravila jsem pro vás…
 • Posilovač imunity - Vnitřní slunce (krija)Tato pokročilá imunitní terapie působí proti virům a bakteriím. Je třeba ji praktikovat s pokrývkou hlavy, jinak by vás mohla hlava rozbolet. Jedná se o tantrickou kriju. Imunitní, hormonální a nervová soustava a emoce na sebe vzájemně působí. https://www.youtube.com/watch?v=e9rRAj3Ar9c
 • Bloudivý nerv a kundaliní jógaNERVUS VAGUS je nejdelší nerv v těle. Vychází z mozku a vede dolů krkem, prochází trávicí soustavou, játry, slezinou, slinivkou, srdcem a plícemi. Čím lepší tonus bloudivého nervu, tím rychleji a efektivněji se tělo dokáže uvolnit. Dobrý stav bloudivého nervu zlepšuje regulaci krevního cukru, omezuje riziko mrtvice a kardiovaskulárních chorob,…