Kundaliní jóga

Kundalini jóga podle Yogi Bhajana je jogínská tradice, která kombinuje dechové techniky, fyzické cvičení, relaxaci, meditaci a mantry. Pomocí těchto technik kundalini jóga záměrně a vědomě pracuje s energií – s jejím vytvářením, směrováním a rozváděním v těle.

KJ je bezpečný způsob, jak stimulovat vlastní přirozené zdroje a dosáhnout zdraví, štěstí a celistvosti na úrovni tělesné, duševní i duchovní. Je osvědčenou cestou k sobě a své duši.

Kundalini jóga je prostor pro setkání sami se sebou, se svými vzorci, bloky, přednostmi i slabými místy. Nic nehodnotí. Umožňuje nám přivést pozornost a vnést vědomí. Posiluje naši schopnost hluboce naslouchat, kultivuje vnitřní klid a napomáhá nám k tomu vést plný a plodný život.

Jednoduše řečeno: na hodině kundalini jógy si dobře fyzicky zacvičíte, zrelaxujete se, zazpíváte si a zameditujete bez toho, abyste museli zvládat plný lotosový sed a nehnout přitom ani brvou.

Reportáž o kundaliní józe z roku 2015 v češtině
Průběh lekce kundaliní jógy a domácí praxe
Semináře a pravidelné lekce kundaliní jógy
Knihy o kundaliní józe v českém jazyce
Najděte si učitele v České republice

 

Kundaliní jóga podle Yogi Bhajana je vědou mysli a těla na pozdvihnutí ducha. Nemá hranic a nerozlišuje. Proto se hodí pro všechny, je univerzální a „bez vyznání“. Kundaliní jóga (dále jako “KJ”) je určena pro praktický, skutečný život lidí, kteří mají rodinu a práci. Odmítá celibát či stranění se společnosti.

KJ přináší člověku osobní a konkrétní prožitek sebe sama. Slouží nám k tomu krije (cvičební sestavy) a práce se zvukem. Probouzíme energii kundaliní, abychom získali přístup k plnému potenciálu nervové a endokrinní soustavy a zajistili rovnováhu systému čaker a nádí (energetických drah). Krija je sofistikovaně propojený soubor pohybů, zvuku, dechu, pozic prstů, soustředění a meditace, který automaticky rozvádí energii po těle a do mysli za konkrétním účelem nebo s cílem dosáhnout změny vědomí.

Krije jsou pevně dané sestavy, jejichž praktikování přináší plynulý, předvídatelný pokroka posiluje základní funkce těla a mysli. Výsledkem je rychlý a udržitelný osobní růst a uzdravování. V této tradici je meditace nedílnou součástí praxe, přičemž jednotlivá cvičení krije uvedou tělo a mysl do stavu, v němž je snadné dosáhnout hluboké meditace.

Kundalini jógu přinesl na Západ Yogi Bhajan, který v roce 1969 přijel do Spojených států amerických a založil zde neziskovou organizaci 3HO (www.3ho.org). Kundalini jóga se po stovky a spíše tisíce let předávala tajně z učitele na žáka a je propojená s tradicí deseti sikhistických mistrů.

Typická lekce KJ trvá 60 až 90 minut, má pevnou strukturu a všude na světě se skládá ze stejných prvků: naladění, dechové cvičení nebo rozcvička, krija, relaxace, meditace a afirmace May the Long Time Sun se závěrečným Sat Nam.

Krije jsou pevně dané sestavy cvičení v pořadí, které bylo předané Yogi Bhajanem. Mohou být krátké a snadné, ale také dynamické a fyzicky náročné. Pracují s nervovou a endokrinní soustavou, kterou procvičují a posilují. Jsou také zkouškou vůle žáka, který se při praxi může setkat s hranicemi svého ega a překročit je.

Součástí lekce KJ je zpravidla dechové cvičení (pranajáma) a meditace, jejíž součástí může být i pohyb, mantra, konkrétní zaměření pohledu (drišti) a pozice rukou (mudra).

Jedním z prvních znaků probouzení kundalini je nové vědomí síly slova. Při meditaci rozvíjíme vnitřní zvuky pomocí mantry a nádu (esence veškerého zvuku). Mantra rozšiřuje naše Já a povznáší ducha. Také je dobrou pomůckou pro žáky, pro které je těžké setrvat po delší dobu v tichu a bez pohybu. V KJ však samozřejmě naleznete i tiché meditace.

KJ se od ostatních druhů jógy odlišuje svou účinností a efektivností. Její účinek je intenzivní a rychlý. Zároveň je určena pro praktický, každodenní život a nikoliv pro mnichy žijící v ústraní. Nabízí nepřeberné množství technik a meditací. Existují stovky a stovky krijí. Učitel tak může lekce přizpůsobit potřebám a cílům svých žáků.

KJ je bezpečný způsob, jak stimulovat vlastní přirozené zdroje a dosáhnout zdraví, štěstí a celistvosti na úrovni tělesné, duševní i duchovní. Je osvědčenou cestou k sobě a své duši.

(Překlad článku publikovaného na webu Kundalini Research Institute)