Dva kroky k „ne-dva“

Advaita-védánta je klasickou školou neduální filosofie. Zjednodušeně lze její učení shrnout takto: „Jedinou realitou je Absolutno (brahman), svět (džagat) je projevem tohoto neduálního Absolutna a vnímající bytost (džíva) právě tímto neduálním Absolutnem.“ (Brahma satjam džagat mithjá džívo brahmajva náparah.) Neduální učení můžeme nahlédnout ve dvou krocích. Prvním je „néti néti“ – “to, ani to” vedoucí k pochopení vlastní duchovní podstaty. Druhým pak prohlédnutí této nově objevené duchovní podstaty jako neduální. K realizaci neduality (advaita) je třeba nabýt jasnosti v obou krocích.

Převzato z webu scienceandnonduality.cz. Překlad (C) Veronika Šilarová.

Pohlaví, gender patří do zjeveného světa. Kráčejí však žena a muž jinou duchovní cestou za realizací neduality? Na setkání žen budeme hledat svůj vztah k tomu, co nás přesahuje, a/nebo k tomu, co je nám nejvlastnější, co je naší nejniternější podstatou.

 

Vnitřní cesta osvícení (3. – 6. 7. 2020, Mlýn Klopoty, Ústí nad Orlicí)