Praktický úvod do ajurvédy

Autor: Vasant Lad, B.A.M.S., M.A.Sc.

Mnoho učenců považuje ájurvédu za nejstarší vědu o léčení. Sankrtské slovo „ájurvéda“ znamená „věda o životě“. Ájurvédské vědění pochází z Indie, je více než 5000 let staré a často se nazývá „matkou veškerého léčení“. Pochází ze starověké védské kultury a po tisíce let ji ústně předávali mistrové svým žákům. Před několika tisíci lety vznikla písemná díla o ájurvédě, mnoho znalostí však zůstává nedostupných. Principy řady holistických léčitelských systémů, se kterými se dnes setkáváme na Západě, mají svůj původ právě v ájurvédě (např. homeopatie a polaritní terapie).

Strategie: Vaše konstituce a vnitřní rovnováha 

Ájurvéda klade velký důraz na prevenci a vede člověka ke zdraví tak, aby věnoval pozornost celkové životní rovnováze, správnému myšlení, výživě, životnímu stylu a používání bylin. Znalosti z ájurvédy pak ukazují, jak vytvořit rovnováhu těla, ducha a vědomí v souladu s individuální konstitucí a jaké změny v životním stylu zavést, abychom této rovnováhy dosáhli a dlouhodobě si ji udrželi.

Stejně jako otisky prstů, každý člověk má jedinečný energetický vzorec – individuální spojení fyzických, duševních a emočních vlastností, které vytváří jeho osobní konstituci. Konstituce vzniká při narození v důsledku vlivu řady faktorů a zůstává stejná po celý život.

V průběhu života jsme vystaveni řadě vnitřních i vnějších vlivů, které narušují původní rovnováhu a mohou změnit naši konstituci. Mezi emoční a fyzické stresy patří například emoční stav, výživa a volba potravin, roční období a počasí, fyzické trauma, pracovní a rodinné vztahy. Pokud těmto faktorům rozumíme, můžeme přijmout opatření, která neutralizují či minimalizují jejich účinek nebo odstraní příčiny nerovnováhy a pomohou nám obnovit původní konstituci. Rovnováha představuje přirozený řád, nerovnováha je ne-řád (chaos). Zdraví je řád, nemoc jeho narušení. Uvnitř těla se spolu neustále setkávají řád s ne-řádem. Pokud pochopíme podstatu a strukturu chaosu, můžeme opět dosáhnout řádu.

Rovnováha tří základních tělesných energií 

Ájurvéda rozlišuje tři základní typy energie či funkční principy, které jsou přítomné ve všech a ve všem. Označujeme je původními sanskrtskými výrazy váta, pitta a kapha. Tyto principy lze pozorovat i v základním biologickém fungování těla.

K tomu, aby se tekutiny a živiny dostaly do buněk, potřebují energii. Energie je třeba také ke zpracování, metabolizaci, živin v buňkách, jejich lubrikaci a udržení struktury. Váta je energie pohybu, pitta je energie trávení či metabolismu a kapha představuje energii promazávání a struktury. Všichni lidé si v sobě nesou vlastnosti váty, pitty i kaphy, avšak jedna z nich obvykle převažuje, další ji doplňuje a třetí je zpravidla nejméně významná. Za příčinu nemoci se v ájurvédě považuje nedostatečná funkce buněk z důvodu nadbytku či nedostatku váty, pitty nebo kaphy. Nemoc vzniká také v důsledku nahromadění toxinů.

Podle ájurvédy se rovnováha udržuje společnou činností těla, mysli a vědomí. Tyto tři části se považují za různé stránky jedné celistvé bytosti. Chceme-li dosáhnout rovnováhy těla, mysli a vědomí, musíme vědět, jak spolu pracují váta, pitta a kapha. Ájurvédská filosofie nahlíží celý kosmos jako hru energií pěti základních prvků – étheru (prostoru), vzduchu, ohně, vody a země. Váta, pitta a kapha jsou kombinacemi a permutacemi těchto pěti prvků, které se společně projevují jako určité vzorce přítomné ve veškerém stvoření. Ve fyzickém těle se váta projevuje jako jemná energie pohybu, pitta jako energie trávení a metabolismu a kapha jako energie vytvářející tělesnou strukturu.

VÁTA je jemnou energií pohybu

– skládá se z prvků éther a vzduch. Řídí dech, mrkání, pohyb svalů a tkání, srdeční tep a veškeré pohyby cytoplazmy a buněčné membrány. Je-li váta v rovnováze, podporuje kreativitu a flexibilitu. V nerovnováze je váta příčinou strachu a úzkosti.

PITTA se projevuje jako metabolický systém těla

tvoří ji prvky ohně a vody. Ovládá trávení, vstřebávání, asimilaci, výživu, metabolismus a tělesnou teplotu. Vyrovnaná pitta posiluje porozumění a inteligenci. Nevyrovnaná pitta způsobuje hněv, nenávist a žárlivost.

KAPHA je energií, která formuje tělesné struktury

– kosti, svaly, šlachy – a dodává „lepidlo“, které drží buňky pohromadě. Tvoří ji prvky země a vody. Kapha je zdrojem tekutin pro všechny části těla a soustavy. Promazává klouby, hydratuje pokožku a udržuje imunitu. Ve stavu rovnováhy se kapha projevuje láskou, klidem a smířlivostí. Při nerovnováze způsobuje lpění, chamtivost a závist.

Na cestě životem se setkáváme s mnoha úkoly i příležitostmi. Je řada věcí, nad kterými nemáme kontrolu, o jiných, jako je výživa a životní styl, však rozhodujeme sami. Pro rovnováhu a dobré zdraví je důležité věnovat těmto rozhodnutím pozornost. Vhodná výživa a životní styl pro individuální konstituci posilují tělo, mysl a vědomí.

Ájurvéda jako komplementární léčebný systém

Je důležité pochopit, jak se ájurvéda liší od západní alopatické medicíny. Západní lékařská věda se povětšinou zaměřuje na symptomatologii a nemoc a k odstranění patogenů či nemocných tkání používá především farmaceutika a chirurgii. Tento přístup zachránil mnoho životů. Ájurvéda ve skutečnosti také zahrnuje chirurgii. Vedlejším účinkem farmaceutik však je, že jejich toxické látky oslabují tělo. Ájurvéda se nezaměřuje na nemoc. Spíše tvrdí, že veškerý život je třeba podpořit rovnovážnou energií. Při minimálním stresu a vyrovnaném plynutí energie si přirozené obranné systémy těla zachovávají svou sílu a dokážou člověka účinněji chránit před onemocněním.

Musíme zdůraznit, že ájurvéda není náhradou západní alopatické medicíny. Řadu onemocnění a akutních stavů lze nejlépe řešit pomocí léků a chirurgickým zákrokem. Ájurvédy lze využívat ve spojení se západní lékařskou vědou k posilování celkové odolnosti člověka a k minimalizaci rizika onemocnění anebo k fyzické rekonvalescenci po užívání farmaceutik či po operaci.

Všichni jsme se někdy cítili špatně a nevyrovnaně. Někdy se obrátíme na lékaře, který nám řekne, že nám vlastně nic není. Ve skutečnosti se v takové situaci nerovnováha, kterou cítíme, zatím neprojevila jako diagnostikovatelná nemoc. Přesto však je náš stav dostatečně vážný na to, aby nám působil nepohodlí a nepříjemné pocity. Můžeme to vzdát a přesvědčit sami sebe, že to byl jen výplod naší fantazie. Nebo můžeme začít hledat alternativní cesty, jak vlastními silami dosáhnout rovnováhy těla, mysli a vědomí.

Vyhodnocení a léčba nerovnováhy

Ájurvéda nabízí různé techniky, jak určit momentální zdravotní stav. Ájurvédský poradce pečlivě vyhodnotí klíčové znaky a symptomy nemoci, především vzhledem k původu a příčině nerovnováhy. Zváží také, nakolik se pro klienta hodí různé způsoby léčby. Diagnóza je výsledkem přímého dotazování, pozorování, fyzické prohlídky a také logického úsudku. Mezi základní techniky konzultace patří čtení pulsu, zkoumání jazyka, očí a fyzického vzhledu či naslouchání tónu hlasu klienta.

Vhodná paliativní a očistná opatření lze využít k odstranění nerovnováhy a nabídnout postupy, jak odstranit či zvládnout její příčiny. Doporučení mohou zahrnovat změny životního stylu, dodržování diety a využití bylin. V některých případech také absolvování očistného programu, tzv. paňčakarmy, která pomůže odstranit nahromaděné toxiny, aby tělo mělo lepší užitek z následné léčby.

Ájurvéda se zabývá všemi aspekty života – tělem, myslí a duší. Uznává jedinečnost každého člověka i to, že každý odlišně reaguje na mnoho aspektů života a disponuje odlišnými silnými i slabšími místy. Na základě vhledu, porozumění a zkušeností předkládá ajurvéda velkou šíři a hloubku informací o vztahu mezi příčinami a jejich důsledky, bezprostředními i zpočátku sotva patrnými, u každého jednotlivého člověka.

Další literatura: 
 • Lad, Vasant. Ayurveda: The Science of Self-Healing. Lotus Press: Santa Fe, 1984
 • Usha Lad and Dr. Vasant Lad. Ayurvedic Cooking for Self-Healting. 2nd ed. The Ayurvedic Press: Albuquerque, 1997.
 • Morrison, Judith H. The Book of Ayurveda: A Holistic Approach to Health and Longevity. New York: Simon & Schuster Inc., 1995, A Fireside Book.
 • Svoboda, Robert E. The Hidden Secret of Ayurveda. Pune, India, 1980; reprint, The Ayurvedic Press:  Albuquerque, 1994.
 • Svoboda, Robert E. Prakruti: Your Ayurvedic Constitution. Geocom Limited: Albuquerque, 1989.
 • Svoboda, Robert E. Ayurveda: Life, Health and Longevity. Penguin: London, 1992.
 • Lad, Vasant. The Complete Book of Ayurvedic Home Remedies. Harmony Books: New York, 1998.
 • Lad Vasant. Secrets of the Pulse: The Ancient Art of Ayurvedic Pulse Diagnosis. The Ayurvedic Press: Albuquerque, 1996.
 • Frawley, David and Vasant Lad. The Yoga of Herbs. Lotus Press: Santa Fe, 1986.
 • Frawley, David. Ayurvedic Healing. Morson Publishing: Salt Lake City, 1989.

Doporučené knihy jsou uvedeny v pořadí od jednoduchých po komplexní, tedy od základů ajurvédy po podrobné rozpracování zdrojů a odkazů.

© 1996, 2003 All Rights Reserved. Copyright by The Ayurvedic Institute, PO Box 23445, Albuquerque, NM 87192-1445; 505.291.9698; www.ayurveda.com
Překlad © 2014 Veronika Šilarová. S laskavým svolením autora.

*****

Vybraná literatura na téma ajurvédy dostupná v českém jazyce:
 • Hlôška, Pavol. Ajurvéda česky. Fontána, 2002.
 • Lad, Vasant. Učebnice ajurvédy I: Základní principy. Maitrea, 2012.
 • Zisková, Martina. Praktický průvodce světem ajurvédy: Výživa.
 • Svoboda, Robert. Základní kniha ájurvédy. Fontána, 1998
 • Svoboda, Robert.  Ájurvéda pro ženy.  Ecce Vita, Praha, 2002
 • Doval, Z.  Ajurvéda I. a II.
 • Rajpoot, G. Základy ájurvédy. Dhanvantri, 2002