Podmínky účasti

Platební a storno podmínky

Platební a storno podmínky pro účast na akcích pořádaných Akademií Klopoty, z.s., platné od 15. 2. 2018

Rezervace

Pro rezervaci místa na dané akci, je třeba vždy uhradit zálohu či celé kurzovné předem.

Proto, aby se daná akce mohla uskutečnit, je třeba s dostatečným předstihem minimální počet přihlášek.

Kapacita míst je omezena; po jejím překročení bude vaše případná rezervační záloha vrácena.

Způsob platby

Kurzovné či záloha musí být uhrazeny předem pro rezervaci vašeho místa.

Celý účastnický poplatek musí být uhrazen vždy před začátkem akce podle podmínek stanovených pro jednotlivé kurzy a je podmínkou vaší účasti na akci.

Platbu můžete provést těmito způsoby:
– převodem na účet.

Veškeré údaje k platbě vám budou zaslány e-mailem nebo jsou uvedeny u dané akce.

Zrušení účasti před začátkem akce

Záloha, kterou platíte pro rezervaci místa, je nevratná a slouží jako záruka pro výdaje spojené s pořádáním kurzu. Při zrušení účasti na akci ze strany účastníka se uhrazená záloha nevrací, ať jsou důvody k neúčasti jakékoli.

Není-li u konkrétní akce uvedeno jinak a bylo-li uhrazeno celé kurzovné (nikoliv pouze nevratná záloha výše), platí následující stornovací podmínky:
– při zrušení účasti od data přihlášení až 62 dnů před termínem kurzu bude účastníkovi vráceno 50 % uhrazeného kurzovného,
– při zrušení účasti 61 až 31 dnů před termínem kurzu bude účastníkovi vráceno 25 % uhrazeného kurzovného,
– při zrušení účasti 30 a méně dnů před termínem kurzu nemá účastník nárok na vrácení žádné části uhrazeného kurzovného.

V každém případě za sebe může poslat náhradního účastníka. V takovém případě vzniká smluvní vztah mezi vámi a náhradníkem a všechny finanční a právní záležitosti řešíte mezi sebou, nikoliv s Akademií Klopoty, z.s.

Stejné stornovací podmínky platí pro zrušení účasti z důvodu změny zdravotního stavu, vzniku zdravotních a jiných omezení, včetně otěhotnění.

Zrušení účasti během akce

Při přerušení účasti během akce ze strany účastníka se kurzovné nevrací.

Zrušení kurzu

V případě zrušení kurzu ze strany Akademie Klopoty, z. s. má účastník nárok na vrácení celé jím uhrazené částky, příp. částky odpovídající rozsahu zrušení.

Souhlas s focením a natáčením

Odesláním přihlášky souhlasíte s pořizováním fotografií, audio a video záznamů v průběhu kurzu pro umělecké, zpravodajské, reklamní a propagační účely; to vše bez nároku na odměnu.

Prohlášení ke zdravotnímu stavu

Akce je určena pro zdravé lidi. V případě pochybností se o účasti poraďte se svým lékařem. Odesláním přihlášky potvrzujete, že jste plně fyzicky i psychicky způsobilí se tohoto typu akce zúčastnit. Všechna zdravotní omezení, včetně těhotenství, je třeba oznámit před začátkem akce. Odesláním přihlášky dále potvrzujete, že jste plně zodpovědní za veškeré zdravotní a jiné následky, komplikace a zhoršení zdravotního stavu, které by vám účast na akci mohla způsobit, a za svou vlastní bezpečnost v průběhu akce.

Uchovávání poskytnutých osobních údajů a jejich využívání

Poskytnuté osobní údaje jsou uchovávány tak, aby nedošlo k jejich zneužití, a to na dobu neurčitou. Jsou využívány zejména k zajištění možnosti přihlašování na akce, sdělování informací souvisejících s kurzy, na které se subjekt údajů přihlásil, a ke sdělování informací o plánovaných akcích. Z odběru informací o plánovaných akcích se lze kdykoliv odhlásit.