Obchodní podmínky

Tyto podmínky jsou s účinností od 11. 4. 2020 nahrazeny novými všeobecnými obchodními podmínkami Akademie Klopoty, z.s.

(Platné od 15. 2. 2018)

Obchodní podmínky pro akce a produkty Akademie Klopoty, z.s., Říčky 46, 562 01 Orlické Podhůří, IČ: 06843280, spisová značka: L 11629 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové

Rezervace

Pro rezervaci místa na dané akci, je třeba vždy uhradit zálohu či celé kurzovné předem.

Proto, aby se daná akce mohla uskutečnit, je třeba s dostatečným předstihem minimální počet přihlášek.

Kapacita míst je omezena; po jejím překročení bude vaše případná rezervační záloha vrácena.

Způsob platby

Kurzovné či záloha musí být uhrazeny předem pro rezervaci vašeho místa.

Celý účastnický poplatek musí být uhrazen vždy před začátkem akce podle podmínek stanovených pro jednotlivé kurzy a je podmínkou vaší účasti na akci.

Platbu můžete provést způsoby, které jsou nabízeny v přihlášce na danou akci.

Veškeré údaje k platbě vám budou zaslány e-mailem nebo jsou uvedeny na stránce, která se vám zobrazí po odeslání přihlášky/objednávky na danou akci.

Zrušení účasti před začátkem akce

Záloha, kterou platíte pro rezervaci místa, je nevratná a slouží jako záruka pro výdaje spojené s pořádáním kurzu. Při zrušení účasti na akci ze strany účastníka se uhrazená záloha nevrací, ať jsou důvody k neúčasti jakékoli.

Není-li u konkrétní akce uvedeno jinak a bylo-li uhrazeno celé kurzovné (nikoliv pouze nevratná záloha), platí následující stornovací podmínky:
– při zrušení účasti od data přihlášení až 62 dnů před termínem kurzu bude účastníkovi vráceno 50 % uhrazeného kurzovného,
– při zrušení účasti 61 až 31 dnů před termínem kurzu bude účastníkovi vráceno 25 % uhrazeného kurzovného,
– při zrušení účasti 30 a méně dnů před termínem kurzu nemá účastník nárok na vrácení žádné části uhrazeného kurzovného.

V každém případě za sebe může poslat náhradního účastníka. V takovém případě vzniká smluvní vztah mezi vámi a náhradníkem a všechny finanční a právní záležitosti řešíte mezi sebou, nikoliv s Akademií Klopoty, z.s.

Stejné stornovací podmínky platí pro zrušení účasti z důvodu změny zdravotního stavu, vzniku zdravotních a jiných omezení, včetně otěhotnění.

Zrušení účasti během akce

Při přerušení účasti během akce ze strany účastníka se kurzovné nevrací.

Zrušení kurzu

V případě zrušení kurzu z důvodů na straně Akademie Klopoty, z. s. má účastník nárok na vrácení celé jím uhrazené částky, příp. částky odpovídající rozsahu zrušení.

V případě zrušení z příčin ležících mimo kontrolu Akademie Klopoty, z.s. a v důsledku zásahů vyšší moci bude účastníkům nabídnut jiný termín plnění a případná náhrada se bude řešit individuálně.

Souhlas s focením a natáčením

Odesláním přihlášky souhlasíte s pořizováním fotografií, audio a video záznamů v průběhu kurzu pro umělecké, zpravodajské, reklamní a propagační účely; to vše bez nároku na odměnu.

Pokud v průběhu kurzu fotíme, tak vždy ohleduplně a nikdy v citlivých situacích. Své případné výhrady nám prosím sdělte, budeme je plně respektovat.

Prohlášení ke zdravotnímu stavu

Akce je určena pro zdravé lidi. V případě pochybností se o účasti poraďte se svým lékařem. Odesláním přihlášky potvrzujete, že jste plně fyzicky i psychicky způsobilí se tohoto typu akce zúčastnit. Všechna zdravotní omezení, včetně těhotenství, je třeba oznámit před začátkem akce. Odesláním přihlášky dále potvrzujete, že jste plně zodpovědní za veškeré zdravotní a jiné následky, komplikace a zhoršení zdravotního stavu, které by vám účast na akci mohla způsobit, a za svou vlastní bezpečnost v průběhu akce.

Vyloučení odpovědnosti

Obsah a náplň všech akcí pořádaných Akademií Klopoty, z.s., je pouze informativního charakteru a v žádném případě neslouží k diagnóze, léčbě nebo prevenci nemoci či fyzického a psychického stavu. Informace, které zazní na akcích, nenahrazují a neslouží jako odborné zdravotní či jiné vzdělání. Vy sami nesete výhradní odpovědnost za to, zda, jestli a jak vůbec uvedených informací využijete ve svém životě.

Uchovávání poskytnutých osobních údajů a jejich využívání

Poskytnuté osobní údaje jsou uchovávány tak, aby nedošlo k jejich zneužití, a to na dobu neurčitou. Jsou využívány zejména k zajištění možnosti přihlašování na akce, sdělování informací souvisejících s kurzy, na které se subjekt údajů přihlásil, a ke sdělování informací o plánovaných akcích.

Přihlášením na akci budete automaticky zařazeni k odběru newsletteru Akademie Klopoty, z.s. Z odběru informací se lze kdykoliv odhlásit.