Krija na emoční a duševní rovnováhu…

Krija na emoční a duševní rovnováhu
a prevenci předčasné menopauzy

21. července 1977

(Emotional and Mental Balance
and Prevention of Early Menopause)

Krija ke stažení ve formátu PDF, včetně obrázků

Při cvičení postupuje prosím podle pokynů k domácí praxi.

1. Postavte se s koleny a patami u sebe, chodidla stojí celou plochou na zemi a palce na nohách směřují do stran (chodidla do véčka) pro udržení rovnováhy. Paže protáhneme přímo nad hlavu, horní část paží přitiskneme co nejblíže k uším. (Palce můžeme zaklesnout dohromady.) Nohy jsou rovné, kolena protažená. Začnete se zaklánět dozadu asi do 20° úhlu od spodního konce páteře. Hlava, páteř a paže tvoří nepřerušovanou křivku, přičemž paže zůstávají přilepené na uši. Setrvejte v pozici a dýchejte dlouhým, hlubokým a jemným dechem. 2 minuty

Toto cvičení se nazývá „zázračný záklon“. Neohýbá se člověk, ohýbá se negativita v člověku. Upravuje nastavení bodu středu a emocionálního a rozzlobeného člověka přivádí ke klidu. Kdyby se páteř dostala do 90 stupňů a dech se zpomalil na čtyři cykly za minutu, člověk by dosáhl naprostého klidu. Ale to by trvalo dlouho, zatímco toto cvičení se provádí krátce. V této poloze se objeví silná a automatická tendence k třesu. 

2. Z pozice v záklonu velmi pomalu přejděte do hlubokého předklonu, paže jsou stále protažené a přitisknuté na uši. Zůstaňte v předklonu a nadechněte se. Zadržte dech při nádechu a co nejdéle pumpujte pupíkem. Pak vydechněte, zadržte dech při výdechu a opět co nejdéle pumpujte pupíkem. Pokračujte stejným způsobem po dobu 2 minut.

Výše uvedená cvičení předcházejí menopauze a jiným „ženským nemocem“, jejichž typickými projevy jsou pocity nejistoty a emocionální chování.

3. Ve stoji roznožte do co největší šíře, ale tak abyste neztratili rovnováhu. Ohněte paže v loktech, víceméně vodorovně se zemí. Začněte střední rychlostí točit boky v co nejširších kroužcích. Pohyb může být směrem doleva či doprava. 2 minuty

Toto cvičení bolí a zaměřuje se na oblast, kterou nikdy nemasírujeme a kde nechcete cítit bolest – spodní část páteře. Toto cvičení pracuje na pozdvižení ducha, napravuje mentalitu oběti a dodává vůli bojovat a nevzdávat se.

4. Nohy zůstávají široce rozkročené jako ve cvičení č. 3, avšak ruce rozpažíme do stran. Začněte dělat střídavé kroužky pažemi. Paže se nepřiblíží více než 30° k tělu. Rytmus je jeden kroužek paží za vteřinu. Při plynulém kroužení pažemi se předkloňte dopředu do 90°, pomalu se narovnejte a pak zakloňte dozadu. Předklon i záklon je veden z pasu. Pohyb pažemi i trupem je plynulý. Celý cyklus trvá 15 vteřin. 1 a ½ minuty.

Toto cvičení dává výdrž, jasné myšlení a předchází menopauze.

5. Hluboká relaxace. 10 minut.

 

(Zdroj krije: I am a Woman)
Překlad (C) Veronika Šilarová

Krija ke stažení ve formátu PDF, včetně obrázků

Související:

  • „Zasej myšlenku a sklidíš čin. Zasej čin a sklidíš zvyk. Zasej zvyk a sklidíš charakter. Zasej charakter a sklidíš osud.“ (indický filosof Svámi Šivananda) Na tomto tříhodinovém semináři budeme pracovat s tzv. sankalpou – záměrem. Je to krátce, přímo, pozitivně a v přítomné čase vyjádřená skutečnost, které chceme ve svém životě dosáhnout.…
  • Listopad nás přivádí zpět domů.  Stále se můžeme těšit z hojnosti nedávno sklizených plodin a jídla. Načasování je to dokonalé, jelikož si potřebujeme vybudovat dostatečné energetické zásoby, rozuměj tuk, na zimu. Tuková vrstvička nám pak v nejchladnějších měsících poslouží jako izolace. Vnějšímu světu vzdáváme díky za výživu a pospolitost, ve…
  • Krija na udržení krásného těla říjen 1969 (Keeping the Body Beautiful) Při cvičení postupuje prosím podle pokynů k domácí praxi. 1. Dlouhý hluboký dech. Posaďte se do pohodlné pozice, páteř protažená. Začněte dýchat dlouhým a hlubokým dechem oběma nosními dírkami. Soustřeďte se na život dávající proud dechu. Pokračujte 3 min.…