Ájurvéda

Osobní konzultace v oblasti ajurvédy a jógy

Ajurvéda je věda a umění, které nám pomáhá a ukazuje, jak dosáhnout pravého štěstí, skutečného zdraví a realizovat sny a záměr. Dává nám vodítka k tomu, jaké věci (výživu, byliny, aktivity atd.) volit, pro jaký typ člověka, v jakém období a co pro nás bude nejlépe fungovat. Ukazuje nám, při jakém životním stylu dosáhneme vitálnosti a životního elánu.

Díky ajurvédě pochopíme svůj organismus, své tělo, které nás nese životem, svou přirozenost. Pokud uplatňujeme principy ajurvédy ve svém životě, přirozeně začneme činit volby a dělat věci, které jsou pro nás vhodné a ke kterým jsme předurčeni. Vytvoříme tím také prostor, v němž se může projevit skutečné zdraví a štěstí.

Každý člověk je jedinečný. Má svou přirozenost (prakrti), která byla dána okolnostmi ve chvíli početí. Av průběhu života, pod vlivem aktuálních okolností a životního stylu, má člověk také momentální rovnováhu či stav prvků (vikrti).

Ajurvéda dokáže vykreslit krajinu, ve které se v každém momentě pohybujeme, a dá nám mapu a pokyny, aby naše cesta životem byla co nejhladší, abychom plynuli s proudem. Dozvíme se, v jakém rytmu funguje náš vlastní, jedinečný organismus a co je pro nás vhodné a nevhodné.